Sogneaften

Tirsdag 23. august kl. 19.30 -  i Sønderholm Sognegård

- »Mamma Doc«

Denne aften var planlagt sidste år, men blev desværre aflyst på grund af sygdom. Vi glæder os nu igen til at sige:
Velkommen til et spændende og gribende foredrag.
Wiera Malamá Lorentzen – kendt som Mamma Doc - vil fortælle om sit liv og sin baggrund, flugten fra en hård opvækst i Warszawa, kampen for at blive læge og flugten til Danmark. En personlig beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig – i Balkan og i Afghanistan.

Mamma Doc er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og en ukuelig fighter. Hun har arbejdet i bl.a. Afghanistan og Irak.
Hun har i løbet af 17 års mange udsendelser til især Balkan oplevet flere krigshandlinger end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen ganske anderledes end det, man kender fra traditionelle soldaterbøger. 

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

Mød op den 13. september kl. 19.30 i

Sønderholm Sognegård/Frejlev Kirkecenter 

MENIGHEDSRÅDET er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til venstre.

BLIV KANDIDAT
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.

Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”).

Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et opstillingsmøde, er det sandsynligvis fordi, der i sognet holdes flere opstillingsmøder, hvor der opstilles hver sin liste. Undersøg dine muligheder for at deltage i et opstillingsmøde.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside.

Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er der separate valg i hvert sogn.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Kursus

K. E. Løgstrups filosofi om mennesket og tilværelsen

En filosofi til vor tid og din hverdag

Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe

Lørdag 3. september, kl. 10.30 - 14.00

Torsdag 15. september, kl. 19.00 - 21.30

Tirsdag 27. september,  kl. 19.00 - 21.30

Lørdag 8. oktober, kl. 10.30 - 14.00 

Klik her for at se selve programmet, hvor der også er et link til Folkeuniversitets, hvor man kan tilmelde sig.

Klik her for yderligere information om kursusformen og en kort introduktion til Løgstrup, og lidt om, hvorfor Løgstrup er relevant i dag. 

Friluftsgudstjeneste

Søndag 4. september kl. 14.00 sammen med FDF på plænen ved Frejlev Kirke

Traditionen tro fejrer vi friluftsgudstjeneste i samarbejde med FDF. I år vil også Frejlev Kirkes Pigekor medvirke med deres smukke og glade sang. Gudstjenesten finder sted på plænen ved Frejlev Kirke. Efter gudstjenesten indbydes til kaffe og kage. 

Babysalmesang i Sønderholm Kirke

Der starter nyt hold med babysalmesang i Sønderholm Kirke i uge 43, onsdag 26. oktober, kl. 9.30-11.00.

Tilmelding til 

Lene Forup, tlf. 40 13 24 80, e-mail: lf(at)soenderholm-kirke.dk

Læs mere om babysalmesang her

En basstemme søges til Sønderholm Kirkekor

 Kvalifikationer

Du skal have korerfaring, sikkerhed i flerstemmig sang og kunne anvende noder som redskab til indlæring af nye sange. 

Læs mere her

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside