Menighedsrådvalg 2016

Begge menighedsråd har nu konstitueret sig:

Sønderholm Menighedsråd:

Formand: Per Ulrik

Næstformand: Egon Hostrup

Kasserer: Povl Thomsen

Sekretær: Hanna Kristensen

Kirkeværge: Hanna Kristensen

Kontaktperson: Sussie Foged

Bygningskyndig: Per Ulrik

Underskriftsberettiget: Betina Lassen

 

Frejlev Menighedsråd:

Formand: Poul Østergaard Mortensen

Næstformand: Lis Sennenvald

Kasserer: Ruth Christensen

Sekretær: Ruth Christensen

Kirkeværge: Jens Pedersen

Rikke Sommer Eriksen

Bygningskyndig: Jørn Mortensen

Julemusikgudstjeneste

Søndag 11. december kl. 16.30 i Sønderholm Kirke 

Vi fylder den smukke, gamle kirke med julens lys, ord og toner. I musikgudstjenesten deltager Sønderholm Kirkekor og Frejlev kirkes Pigekor, kirkesangerne Theresa Lundquist og Dorte Amalie Schou. Korene ledes af organist Margit Mühlbach, og liturg er Sussie Foged. Gudstjenesten veksler mellem bibelske læsninger, korsang, solosang, orgelmusik og fællessalmer. 

Nytårsaftensdag

Onsdag 31. december

Frejlev Kirke kl. 14.30

Sønderholm Kirke kl. 16.00

Traditionen tro fejres nytåret med gudstjenester nytårsaftensdag - måske som en slags optakt til aftenens fest. Menighedsrådene vil sørge for, at der bliver lejlighed til at ønske hinanden et godt nytår på behørig vis.

 
Udskrevet fra Sønderholm og Frejlev Kirkers hjemmeside